HOME | JUDECATORI | PROCURORI | C.S.M | JURINDEX | INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE | MINISTERUL JUSTITIEI | CURTEA CONSTITUTIONALA
avocati mediatori executori lichidatori notari publici portalul Instantelor contact
» ICCJ
29.08.2012 | csm1909.ro
facebook   yahoo   printeaza    
Ghid privind relatia dintre sistemul judiciar din Romania si mass-media
Intarirea comunicarii si cooperarii intre sistemul judiciar din Romania si mass-media Ghid privind relatia dintre sistemul judiciar din Romania si mass-media.

SCOP

Scopul acestui ghid il constituie asigurarea unei comunicari publice predictibile, coerente si unitare care sa faciliteze accesul publicului, prin intermediul presei, la informatiile de interes public.
 
OBIECTIVE
 
Instantele si parchetele trebuie sa permita reprezentantilor mass-media sa isi indeplineasca rolul de informare a opiniei publice. Acestor institutii le revine, totodata, obligatia ca, in cadrul activitatilor prin care se realizeaza comunicarea cu mass-media asupra problemelor de interes public din activitatea instantelor si parchetelor, sa vegheze sa nu fie incalcate alte drepturi recunoscute de legislatia interna si internationala (protectia vietii private si de familie, prezumtia de nevinovatie, impartialitatea actului de justitie etc.)
 
Ghidul are in vedere indicarea modalitatilor in care sistemul judiciar poate asigura transparenta in comunicarea publica, in conditiile respectarii normelor procedurale si fara afectarea drepturilor persoanelor implicate in proces. De asemenea, acesta reglementeaza si unele aspecte practice.
 
Ghidul urmareste, totodata, adoptarea unor masuri de natura sa contribuie la uniformizarea modului de comunicare a informatiilor de interes public de catre institutiile din sistemul judiciar, in functie de un set de criterii cu privire la procedurile judiciare (corecta informare a opiniei publice, buna desfasurare a procesului, prezumtia de nevinovatie, conservarea probelor, evitarea presiunii suplimentare in derularea procedurilor etc.).
 
La realizarea prezentului Ghidau fost avute in vedere dispozitiile din legislatia nationala care reglementeaza domeniul informatiilor de interes public, dreptul la respectarea vietii private si de familie, impartialitatea actului de justitie si prezumtia de nevinovatie, precum si principiile care se desprind din instrumentele juridice internationale si regionale in domeniile mentionate [art. 6 paragraf 1 si 2, art. 8 si art. 10 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Recomandarea (2002)2 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei privind accesul la documente, Recomandarea (2003)13 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei privind furnizarea de informatii prin intermediul mass-media cu privire la procesele penale, Recomandarea (2000)19 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei catre statele membre, privind rolul urmaririi penale in sistemul de justitie penala].
 
Capitolul I. DISPOZITII GENERALE. STRUCTURILE DE COMUNICARE[1]SI PURTATORUL DE CUVANT
 
Sectiunea 1. Dispozitii comune pentru Consiliul Superior al Magistraturii, instante si parchete 
 
Articolul 1 - La nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, instantelor si parchetelor functioneaza, in subordinea directa a conducatorului institutiei, structura de comunicare.
 
Articolul2 - Consiliul Superior al Magistraturii, instantele, respectiv parchetele, numesc un purtator de cuvant si un inlocuitor al acestuia, din randul procurorilor, judecatorilor, consilierilor asimilati magistratilor, dupa caz, sau, prin concurs, un absolvent al facultatii de jurnalistica sau un specialist in comunicare. Purtatorul de cuvant este, de regula, si seful structurii de comunicare.
 
Articolul 3 - In general, purtatorul de cuvant sau inlocuitorul acestuia este cel care furnizeaza date si informatii de interes public catre mass-media. Nu este permis judecatorilor, personalului auxiliar de specialitate si personalului conex al instantelor judecatoresti si al parchetelor sa furnizeze informatii privind cauzele deduse judecatii sau instrumentate de parchet, aceste persoane avand obligatia sa indrume solicitantii catre structurile de comunicare. Procurorii pot furniza direct mass-mediei date si informatii de interes public, in conditiile Ordinului Procurorului General nr. 116/2007 privind desfasurarea activitatii de relatii cu mass-media in Ministerul Public si daca nu se incalca alte ordine si dispozitii in vigoare. 
 
Articolul 4 - Presedintele si Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, precum si presedintii de instante si conducatorii de parchete pot emite comunicate prin care sa fie exprimata in mass-media pozitia institutiei pe care o reprezinta. 
 
Articolul 5 – (1) Persoanele din cadrul structurilor de comunicare trebuie sa fie disponibile in orice situatie in timpul orelor de program. In situatii exceptionale, purtatorilor de cuvant li se pot solicita informatii si in afara orelor de program.
 
(2) Datele de contact oficiale (nume, adresa, telefon, fax, e-mail) ale purtatorilor de cuvant si ale structurilor de comunicare de la toate instantele, parchetele si Consiliul Superior al Magistraturii sunt publicate pe paginile de internet ale institutiilor de apartenenta. O lista centralizatoare a acestor informatii este afisata pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv pe pagina de internet a Ministerului Public.
 
Articolul6 – (1) Structura de comunicare/purtatorul de cuvant beneficiaza de sprijinul eficient al tuturor departamentelor si structurilor institutiei pentru realizarea activitatilor specifice.
 
(2)          In cazurile ce presupun o pozitie sau reactie institutionala la o situatie exceptionala, purtatorul de cuvant/inlocuitorul acestuia va solicita dispozitii exprese din partea conducatorului institutiei, care vor fi urmate intocmai.
 
(3)          In cazul in care sunt solicitate informatii referitoare la insasi activitatea desfasurata de catre purtatorul de cuvant in calitatea sa de magistrat sau informatii referitoare la un dosar aflat in instrumentarea sa, comunicarea acestor date se va realiza de catre conducatorul instantei/parchetului sau de o alta persoana desemnata de acesta. Constituie exceptie de la aceasta regula comunicarea termenelor de judecata.
 
Sectiunea 2 - Atributii generale ale structurii de comunicare si ale purtatorului de cuvant
 
Articolul 7 -Structurile de comunicare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie intocmesc zilnic revista presei centrale si o comunica tuturor instantelor si parchetelor prin intermediul structurilor de comunicare de la nivelul acestora. Vor fi inglobate, prioritar, articole de presa si inregistrari/transcrieri audiovizuale privind sistemul judiciar, cazurile deferite justitiei, modul de gestionare a acestora, documentare referitoare la calitatea activitatii actului de justitie si a magistratilor.
 
Articolul 8 -Structurile de comunicare de la nivelul instantelor teritoriale elaboreaza, zilnic, materiale de informare, de tip revista presei, care se difuzeaza personalului institutiei in cursul diminetii.
 
Articolul 9 - In situatia in care, in mass-media, sunt identificate articole referitoare la activitatea unor magistrati, precum si modul in care acestia au investigat sau gestionat solutionarea unui caz, structurile de comunicare/purtatorul de cuvant informeaza presedintele instantei/conducatorul parchetului. In situatia in care sunt identificate aspecte ce tin de competenta Consiliului Superior al Magistraturii se va informa si structura de comunicare/purtatorul de cuvant din cadrul Consiliului.
 
Articolul 10 – (1) Structura de comunicare gestioneaza activitatea de acreditare a reprezentantilor mass-media la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, instante si parchete.
 
(2) Acreditarea  reprezentantilor mass-media se realizeaza in baza unei solicitari scrise, telefonice sau verbale, cu precizarea numelui si prenumelui persoanei si a institutiei  de presa pentru care se solicita acreditarea, daca este cazul, precum si a datelor de contact ale acesteia si transmiterea unei copii a documentului de identitate si a legitimatiei de serviciu sau a unui document similar ale persoanei solicitante. Acreditarile reprezentantilor institutiilor centrale de presa la structura de comunicare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, vor fi transmise structurilor de comunicare din teritoriu si reprezinta acreditare si la nivelul acestora. Acreditarile reprezentantilor din mass-media de la nivel local, inregistrate la structurile de comunicare de la instante si parchete vor fi transmise si centralizate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Acreditarile se acorda pe un an calendaristic si se reinnoiesc la cerere.
 
(3) Acreditarea presupune comunicarea catre institutiile mass-media/ reprezentantii acestora, in timp real, a comunicatelor de presa publicate pe paginile de internet proprii, invitarea jurnalistilor acreditati la conferinte, declaratii de presa si alte activitati cu caracter de eveniment public.
 
Articolul 11 - Structura de comunicare/purtatorul de cuvant informeaza complet si fara discriminare reprezentantii mass-media care au solicitat o anumita informatie de interes public. Furnizarea informatiilor de interes public catre reprezentantii  mass-media nu poate fi conditionata de acreditarea acestora.
 
Articolul 12 - Reprezentantii mass-media se legitimeaza, la solicitarea structurii de comunicare/purtatorului de cuvant, cu legitimatia de serviciu sau un document similar si actul de identitate.
 
Sectiunea 3 - Recomandari pentru structurile de comunicare/purtatorul de cuvant in vederea asigurarii unei comunicari eficiente
 
Articolul 13 – (1) Consiliul Superior al Magistraturii, instantele si parchetele publica din oficiu informatiile generale prevazute de Legea nr. 544/2001, actualizate, pe paginile de internet oficiale ale acestor institutii.
 
(2) Consiliul Superior al Magistraturii, instantele si parchetele comunica din oficiu si la cererea reprezentantilor mass-media informatii de interes public, care privesc sau rezulta din activitatea acestora, prin structura de comunicare/purtatorul de cuvant, in conditiile Legii nr. 544/2001.
 
Articolul 14 – (1) In cazul unor materiale mass-media care valorifica informatii eronate in legatura cu procedurile judiciare, cu activitatea magistratilor implicati in desfasurarea acestora sau cu activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor si parchetelor, purtatorul de cuvant informeaza conducerea institutiei si asigura, de indata, informarea corecta a opiniei publice, prezentand situatia reala si/sau exprimand pozitia institutiei fata de problemele semnalate.
 
(2) In acest scop, purtatorul de cuvant va depune diligente pentru exercitarea dreptului la replica sau rectificare si va solicita institutiei care a difuzat materialul de presa, acordarea unui spatiu pentru exprimarea dreptului la replica sau rectificarea datelor si informatiilor.
 
(3) Solicitarea impreuna cu replica sau rectificarea se publica pe pagina de internet a institutiei lezate si pe pagina de internet www.infocsm.ro .
 
Sectiunea 4 - Relatia dintre structurile de comunicare din cadrul institutiilor sistemului judiciar
 
Articolul 15 – (1) Structurile de comunicare si purtatorul de cuvant al Consiliului Superior al Magistraturii, instantelor si parchetelor colaboreaza  si se consulta ori de cate ori este necesar.
 
(2) In cazul instantelor/parchetelor, daca solicitarea de informatii de interes public formulata de reprezentantii mass-media se refera si la aspecte ale activitatii altei instante si/sau ale parchetului, purtatorul de cuvant se poate consulta cu presedintele si/sau purtatorul de cuvant al acestora.
 
Articolul 16 - Informatiile de interes public privind activitatea personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor si parchetelor sunt puse la dispozitie de catre structura de comunicare/purtatorul de cuvant al instantei sau parchetului din care acestea face parte, iar informatiile privind cariera acelorasi categorii de personal sunt solicitate structurii de comunicare/purtatorului de cuvant de la nivelul curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea.
 
Articolul 17 - In cazul identificarii in mass-media la nivel local sau national a unor situatii cu potential de incidenta a Legii audiovizualului nr. 504/2002 si a Deciziei nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, referitoare la persoana magistratilor sau activitatea instantei/unitatii de parchet reprezentate, structura de comunicare/purtatorul de cuvant va informa conducerea instantei/parchetului si structura de comunicare/purtatorul de cuvant al Consiliului Superior al Magistraturii.
 
Sectiunea 5. Atributii specifice structurii de comunicare/purtatorului de cuvant  al CSM
 
 Articolul18- Structura de comunicare/purtatorul de cuvant al Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii:
 
a) comunica reprezentantilor mass-media informatii de interes public referitoare la aspecte ce tin de organizarea, administrarea si activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, despre evenimentele publice sau profesionale organizate sau coordonate de aceasta institutie.
 
b) informeaza din oficiu sau la cerere reprezentantii mass-media asupra subiectelor de importanta nationala si asupra celor care vizeaza sistemul judiciar in ansamblul sau.
 
c) comunica reprezentantilor mass-media, la cerere sau din oficiu, informatiile cu caracter public privind cariera si traseul profesional al magistratilor.
 
d) cere instantelor si parchetelor, ori de cate ori este necesar, date si informatii punctuale pentru documentarea raspunsurilor la unele solicitari complexe ale presei.
 
e) valorifica mediatic hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind apararea independentei justitiei, a independentei, impartialitatii, reputatiei profesionale si imaginii magistratilor.
 
f) informeaza, in conditiile stabilite in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentantii mass-media, acreditati la nivelul  Consiliului Superior al Magistraturii, despre hotararile luate de Sectiile Consiliului prin care a fost incuviintata perchezitia, masura retinerii sau arestarea preventiva fata de magistratii aflati in activitate, precum si cu privire la hotararile prin care au fost aplicate sanctiuni disciplinare.
 
g) informeaza din oficiu sau la cerere reprezentantii mass-media despre aspecte ce tin de activitatea Inspectiei Judiciare, in limitele de publicitate ale acesteia.
 
h) redacteaza buletinul informativ lunar al Consiliului Superior al Magistraturii "Infoletter” si asigura publicarea si distribuirea sa in format electronic instantelor, parchetelor si reprezentantilor mass-media acreditati la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii.
 
i) in cazul identificarii in mass-media a unor situatii aflate sub incidenta Legii audiovizualului nr. 504/2002 si a Deciziei nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, referitoare la institutiile sistemului judiciar si/sau a magistratilor din cadrul acestora, propune Presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii exercitarea dreptului la replica sau la rectificare, dupa caz si/sau sesizarea Consiliului National al Audiovizualului, in conformitate cu reglementarile mentionate si in functie de natura situatiei constatate.
 
Capitolul II. REGULI APLICABILE IN PROCESUL PENAL, FAZA DE URMARIRE PENALA SI JUDECATA
 
Sectiunea 1.  Reguli generale
 
Articolul19 – Instantele si parchetele, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure, in conformitate cu dispozitiile  Legii nr. 544/2001 si ale Legii                       nr. 677/2001, informarea corecta si prompta a reprezentantilor mass-media cu privire la activitatea desfasurata.
 
Articolul20 -Comunicarea instantelor si parchetelor cu mass-media se desfasoara cu respectarea limitelor stabilite prin actele normative care reglementeaza activitatea acestora[2], precum si prin alte acte normative care contin dispozitii privind activitatea desfasurata de institutiile mentionate[3].
 
Articolul21 -Accesul reprezentantilor mass-media la informatiile care rezulta din activitatea instantelor si parchetelor trebuie exercitat astfel incat sa nu aduca atingere valorilor ocrotite de lege. De aceea, sunt necesare masuri din partea autoritatilor judiciare pentru a asigura un raport de proportionalitate intre limitarea accesului la informatiile publice si protectia valorilor sociale ocrotite. Autoritatile judiciare vor indica motivele pentru care o informatie avand acest caracter este exceptata de la comunicare.
 
Sectiunea 2.  Reguli aplicabile in faza de urmarire penala
 
Articolul22 -Comunicarea Ministerului Public cu mass-media in timpul urmaririi penale se realizeaza cu respectarea specificului acestei faze a procesului penal, care se desfasoara fara publicitatea caracteristica judecatii.
 
Articolul23 -Regulile stabilite in prezenta sectiune au drept scop respectarea prezumtiei de nevinovatie, protectia vietii private si de familie, evitarea perturbarii sau periclitarii bunei desfasurari a urmaririi penale si punerii in pericol a sigurantei victimei, a martorilor sau a membrilor familiilor acestora.
 
Articolul24 -Dosarele aflate pe rolul parchetelor nu pot fi studiate de reprezentantii mass-media, accesul acestora la informatiile de interes public privind stadiul in care se afla cercetarile efectuate in cauza realizandu-se prin emiterea de comunicate sau prin comunicarea de informatii la cerere, in conditiile legii.
 
Articolul25 –(1)Comunicarea de informatii privind stadiul actelor de cercetare  reprezentantilor mass-media poate fi facuta numai dupa inceperea urmaririi penale. In mod exceptional, daca fapta ce formeaza obiectul dosarului penal prezinta un grad de pericol social ridicat saujustifica un interes deosebit pentru public pot fi comunicate si inainte de inceperea urmaririi penale informatii despre identificarea faptuitorului si masurile dispuse fata de acesta.
 
(2) Informatiile mentionate la alineatul (1) se refera la urmatoarele aspecte: s-a inceput urmarirea penala, s-a pus in miscare actiunea penala, s-a luat masura retinerii, s-a solicitat instantei competente luarea/prelungirea masurilor preventive, s-a finalizat urmarirea penala, s-a dispus o solutie de netrimitere in judecata, s-a dispus trimiterea in judecata, fiind intocmit si inaintat rechizitoriul catre instanta. Comunicatele sau comunicarile de informatii la cerere pot cuprinde si informatii cu privire la persoana fata de care masurile au fost dispuse, fapta retinuta si incadrarea juridica a acesteia si motivele care au determinat adoptarea solutiei sau luarea masurii respective.
 
(3) Informatiile privind existenta unei plangeri sau denunt pe rolul organelor de urmarire penala referitoare la posibila savarsire a unor fapte de natura penala, precum si datele cuprinse in aceste acte de sesizare nu sunt publice. In mod exceptional, in situatia in care autorul sesizarii anunta in mod public ca acest act a fost inregistrat la organul de urmarire penala, se poate confirma sau infirma de catre unitatea de parchet competenta imprejurarea respectiva. In cazul sesizarii organelor de urmarire penala din oficiu, pot fi emise comunicate in acest sens cu acordul procurorului de caz.
 
(4) Comunicarea informatiilor privind inceperea urmaririi penale poate fi facuta din oficiu sau la cererea reprezentantilor mass-media, numai dupa aducerea la cunostinta a invinuirii persoanei fata de care s-a dispus aceasta masura sau, daca aceasta nu este posibila, numai dupa luarea masurilor necesare pentru aducerea la cunostinta.
 
(5) Accesul la categoriile de informatii mentionate la alineatele (1), (2) si (3) poate fi restrictionat daca procurorul de caz apreciaza ca prin comunicarea acestora se pericliteaza rezultatul anchetei.
 
(6) Informatiile privind actele procedurale efectuate in timpul anchetei penale, cum ar fi audierea  persoanelor – indiferent de calitatea acestora, ridicarile de documente si obiecte, perchezitiile domiciliare sau informatice pot fi comunicate dupa realizarea acestor activitati si daca divulgarea acestora nu afecteaza mersul anchetei penale sau dreptul la imagine ca parte a dreptului la viata privata al persoanelor implicate. Informarea publica referitoare la aceste activitati judiciare poate fi realizata prin una din urmatoarele modalitati:
 
a)    Prin confirmarea efectuarii activitatilor judiciare mentionate la acest alineat,la solicitarea reprezentantilor mass-media;
 
b)    Prin emiterea unui comunicat cu privire la faptul ca s-au derulat activitatile judiciare mentionate la acest alineat.
 
c)    In cazul in care, prin raportare la imprejurarile concrete ale unei cauze, se apreciaza ca prin informarea publicului asupra activitatilor judiciare desfasurate poate fi afectat mersul anchetei penale, se va comunica faptul ca, in acel moment al anchetei nu pot fi facute precizari, urmand ca imediat ce stadiul cercetarilor va permite sa fie emis un comunicat.
 
(7) In mod exceptional, daca reprezentantii mass-media sunt prezenti la locul unde se desfasoara activitatile mentionate la alineatul (6) si nu exista riscul afectarii mersului anchetei penale sau dreptul la imagine ca parte a dreptului la viata privata al persoanelor implicate, se va confirma existenta unei proceduri in curs.
 
Articolul26 - Reprezentantilor mass-media nu le pot fi eliberate fotocopii sau extrase din actele sau inscrisurile referitoare la probele din dosarele aflate pe rolul organelor de urmarire penala[4] si nici còpii ale inregistrarilor audio/video realizate in cadrul procedurii de identificare si retinere a persoanelor sau executare a mandatului de arestare, de flagrant ori in alte momente procedurale din cursul anchetei penale provenind de la autoritatile judiciare.
 
Articolul27 – (1) La cerere, reprezentantilor mass-media le pot fi eliberate extrase sau fotocopii ale rechizitoriului[5], solutiilor de netrimitere in judecata sau ale actelor prin care au fost luate urmatoarele masuri procesuale privind persoana invinuitului/inculpatului: inceperea urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, luarea masurilor preventive care intra in competenta  procurorului, luarea masuri retinerii si sesizarea instantei competente in vederea luarii masurii arestarii preventive, dupa asigurarea protectiei datelor cu caracter personal si eliminarea pasajelor referitoare la continutul unor probe daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private sau se pericliteaza desfasurarea procesului penal.
 
(2) Prin exceptie de la prevederile alineatului (1), in considerarea motivelor mentionate la articolul 36, nu pot fi eliberate reprezentantilor mass-media fotocopii ale actelor si solutiilor din dosarele avand obiectele mentionate la art. 6 lit. a din dispozitivul Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 308 din 5 martie 2009 privind derularea proiectului Jurindex[6].
 
Sectiunea 3 - Reguli aplicabile in faza de judecata a procesului penal
 
§ 3.1. - Natura publica a sedintelor de judecata, asa cum a fost prevazuta in conventii  si in Constitutie
 
Articolul28 – (1) Natura publica a sedintelor de judecata este un principiu juridic fundamental, fiind prevazut de articolul 127 din Constitutia Romaniei. Principiul conform caruia infaptuirea justitiei trebuie sa fie realizata in mod public este stipulat si de articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (Conventie).
 
(2) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, articolul 8 din Conventie garantand acest drept. Acest drept trebuie coroborat cu libertatea de exprimare, inclusiv dreptul fiecarei persoane de a primi si de a transmite informatii[7].
 
(3) Principiile mentionate la alineatele (1) si (2) au o pondere egala. Este atributul instantei care solutioneaza cauza sa puna in balanta importanta liberului acces a publicului in sala de judecata si a protectiei celorlalte drepturi mentionate in Conventie, dat fiind ca natura publica a sedintelor de judecata tinde sa incalce, inevitabil, intr-o anumita masura, obligatia de a respecta viata privata si de familie.
 
Articolul29 -Principiul de baza este ca sedintele sa fie accesibile tuturor, inclusiv presei, insa instanta va aprecia, acolo unde este cazul, daca accesul publicului in sala de judecata trebuie restrictionat sau interzis. Presedintele completului poate sa instituie interdictii sau sa impuna restrictii[8] care tin de specificul cauzei deduse judecatii[9]. In cazul in care presedintele decide sa interzica accesul publicului si al reprezentantilor mass-media in sala de judecata pe durata desfasurarii sedintei, motivele luarii acestei decizii se comunica intotdeauna in mod public. 
 
Articolul30 - In cazul in care persoanele prezente depasesc capacitatea salii de judecata, presedintele completului poate decide, de asemenea, restrictionarea accesului. Se va avea in vedere ca, indiferent de criteriul care se va aplica pentru a se stabili care dintre persoanele neparticipante la proces vor asista la sedinta de judecata, in sala sa ramana si reprezentanti ai mass-media.
 
§ 3.2. – Reguli generale privind prezenta mass-media in instanta si accesul in timpul sedintelor de judecata
 
Articolul31 – (1) Sedintele de judecata publice sunt intotdeauna accesibile jurnalistilor fara mijloacele de inregistrare tehnica.
 
(2) Sedintele de judecata sunt nepublice atunci cand legea instituie aceasta interdictie sau cand presedintele completului a declarat sedinta de judecata nepublica, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
 
Articolul32 – (1) Filmarea, fotografierea si inregistrarea audio in salile de judecata se vor efectua numai cu acordul presedintelui completului de judecata. Fotoreporterii si echipele de radio si televiziune trebuie sa solicite in prealabil (recomandabil cu 24 ore inainte de sedinta), prin intermediul biroului de informare si relatii publice din cadrul instantei, permisiunea privind accesul in sala de sedinta, cu indicarea cauzelor in care solicita efectuarea de inregistrari[10].
 
(2) In cazul in care li se permite accesul in sala de judecata, in timpul sedintei, reprezentantii mass-media pot realiza inregistrari video si audio, cu incuviintarea presedintelui completului, a unuia sau mai multora dintre urmatoarele momente: intrarea in sala a membrilor completului, deschiderea sedintei de catre presedintele completului, citirea capetelor de acuzare, concluziile finale ale procurorului in cauzele penale, pledoariile avocatilor si pronuntarea hotararii. Presedintele completului de judecata apreciaza in ce masura reprezentantii  mass-media pot face inregistrari ale altor parti din sedinta. Referitor la situatiile mentionate anterior, presedintele completului intreaba membrii completului, grefierul, avocatii, expertii si interpretii daca au obiectii cu privire la inregistrarea momentelor incuviintate. Momentele in legatura cu care una dintre persoanele mentionate in acest alineat a formulat obiectii nu pot fi inregistrate.
 
(3) Nu este permisa transmiterea in direct a sedintelor de judecata.
 
(4)          Este interzisa difuzarea inregistrarilor sau imaginilor captate fara acordul presedintelui completului de judecata. In cazul incalcarii acestei interdictii, va fi sesizat Consiliul National al Audiovizualului.
 
(5) Inregistrarile video si audio, precum si fotografiile vor fi realizate dintr-o pozitie fixa. Instanta poate impune conditia ca acestea sa fie aranjate special in sala, astfel incat sa fie asigurat cadrul solemn. Pentru desfasurarea normala a procedurilor, completul de judecata poate decide sa fie admis doar un numar limitat de echipe de filmare, in ordinea solicitarilor.
 
(6) In situatia in care nu este permis reprezentantilor mass-media accesul in sala de judecata, fotoreporterilor li se ofera posibilitatea de a face fotografii, iar echipelor de televiziune li se permite filmarea de cadre inainte de inceperea sedintei.
 
(7) Reprezentantii mass-media pot realiza inregistrari in afara salii de judecata, in locurile din cadrul instantei anume stabilite de catre biroul de informare publica si relatii cu presa.
 
§ 3.3. – Reguli specifice privind difuzarea imaginilor cu partile, martorii si alti participanti, in cadrul sedintelor de judecata
 
Articolul33 - In inregistrarile audio si video partile, martorii si ceilalti participanti la proces pot aparea numai cu incuviintarea completului de judecata si daca nu au exprimat obiectii in acest sens. In cauzele penale, completul de judecata nu va aproba ca persoanele inculpate sa fie filmate, cu exceptia situatiei in care inculpatul nu are obiectii[11]. De asemenea, in cauzele penale, victimele nu pot fi filmate fara acordul acestora, ele fiind, prin definitie, participantii vulnerabili la procedurile judiciare[12].
 
Articolul34  - Echipele de filmare care au primit aprobare pot inregistra cadre largi cu publicul din sala de judecata sau din alte parti ale sediului instantei, fara a fixa cu obiectivul camerei de filmat o anumita persoana din public[13]. Persoanele care asista la sedinta de judecatapot aparea in inregistrarile video si audio numai daca si-au exprimat anterior acordul.
 
§ 3.4. - Reguli privind solicitarile scrise ale mass-media referitoare la informatiile de interes public ce rezulta din activitatea de judecata in procesul penal
 
Articolul35 - Judecata cauzei are loc in conditii de publicitate, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. In aceasta faza, accesul reprezentantilor mass-media la informatiile de interes public care rezulta din dosarele penale este mai larg fata de faza de urmarire penala.
 
Articolul36 - Furnizarea de informatii de interes public privind activitatea judiciara poate fi restransa in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale sau cand o impun interesele minorilor ori protectia vietii private a partilor in processau a altor persoane. Dreptul la liberul acces la informatii de interes public poate fi restrans si atunci cand, in imprejurari speciale, instanta apreciaza ca publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere infaptuirii justitiei.
 
Articolul37 - La cererea reprezentantilor mass-media, pot fi comunicate informatii privind stabilirea primului termen de judecata, precum si a termenelor ulterioare, stadiul in care se afla judecata (cercetare judecatoreasca, dezbateri, repunere pe rol, pronuntare etc.), masurile dispuse de instanta la termenele de judecata (efectuarea unei expertize, audierea partilor si a martorilor), solutiile pronuntate.
 
Articolul38 – (1) Reprezentantii mass-media pot consulta dosarele aflate pe rolul instantelor, cu respectarea ordinii de solicitare si a masurilor de asigurare a integritatii documentelor si numai in masura in care este posibila punerea acestora la dispozitie. Cererea se aproba de catre purtatorul de cuvant al instantei, cu consultarea presedintelui completului sau, in lipsa acestuia, a presedintelui instantei.
 
(2) Refuzul consultarii dosarului poate fi justificat de exceptiile mentionate in articolul 36 si va fi intotdeauna motivat.
 
(3) Daca dosarul se afla inaintea primului termen de judecata, in conditiile prevazute la alineatul (1), se va permite doar studierea unei fotocopii a rechizitoriului[14], dupa asigurarea protectiei datelor cu caracter personal si eliminarea pasajelor referitoare la continutul unor probe daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private sau se pericliteaza desfasurarea procesului penal.
 
(4) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate in sedinta secreta/nepublica, cele care presupun confidentialitate, precum si cele privind autorizarea efectuarii perchezitiilor, confirmarea si autorizarea interceptarilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice nu pot fi consultate de reprezentantii         mass-media.
 
Articolul39 - Evidentele instantei privitoare la activitatea de judecata pot fi consultate, cu respectarea ordinii de solicitare si numai in masura in care este posibila punerea acestora la dispozitie. Evidentele speciale ale instantei care presupun confidentialitate, precum si cele privind autorizarea efectuarii perchezitiilor, confirmarea si autorizarea interceptarilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice nu pot fi consultate de reprezentantii  mass-media.
 
Articolul40 - La cerere, reprezentantilor mass-media le pot fi eliberate fotocopii ale actelor dosarului, inclusiv ale rechizitoriului sau ale hotararilor pronuntate ori extrase din acestea, cu asigurarea protectiei datelor cu caracter personal si eliminarea pasajelor referitoare la continutul unor probe daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private sau se pericliteaza rezultatul cercetarii judecatoresti. Cererea se aproba de catre purtatorul de cuvant al instantei, cu consultarea presedintelui completului sau, in lipsa acestuia a presedintelui instantei. Refuzul eliberarii de fotocopii poate fi justificat de exceptiile mentionate in articolul 36 si va fi intotdeauna motivat.
 
Articolul41 - In situatia cauzelor solutionate definitiv cererile de consultare a dosarului si de eliberare de fotocopii din acesta  se aproba de purtatorul de cuvant cu consultarea presedintelui instantei la care dosarul este arhivat.
 
Articolul42 - In cazul hotararilor prin care s-a dispus, in timpul urmaririi penale, asupra luarii/prelungirii masurii arestarii preventive se pot elibera la cerere fotocopii, din care in prealabil au fost eliminate datele cu caracter personal, pasajele referitoare la continutul unor probe daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private sau se pericliteaza mersul anchetei si referirile la activitatile de cercetare care vor fi efectuate in continuare, numele martorilor si ale partii vatamate. Cererea se aproba de catre purtatorul de cuvant al instantei, cu consultarea presedintelui completului, sau in lipsa acestuia, a presedintelui instantei.
 
Articolul43 - In considerarea motivelor mentionate la articolul 36, nu pot fi eliberate mass-mediei fotocopii ale actelor si hotararilor din dosarele avand obiectele mentionate la art. 6 lit. a din dispozitivul Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 308 din 5 martie 2009 privind derularea proiectului Jurindex[15].
 
Sectiunea 4.  Reguli valabile in faza de executare
 
Articolul44 - Pentru a nu prejudicia reintegrarea in societate a persoanelor condamnate, dupa executarea hotararii nu vor fi furnizate informatii in legatura cu infractiunea comisa anterior, cu exceptia cazului in care persoanele condamnate au consimtit in mod expres la divulgarea identitatii lor ori acestea sau faptele lor sunt din nou de interes public.
 
Capitolul III. REGULI APLICABILE IN PROCESUL CIVIL LATO SENSU
 
Articolul45 - In cadrul procesului civil, intrucat litigiul priveste doar raporturile dintre parti, caracterul public al informatiilor care rezulta din activitatea de judecata este mai putin pronuntat si ca atare interesul publicului este mai redus. De aceea, dreptul la respectarea vietii private si de familie poate determina limitari importante ale accesului reprezentantilor mass-media la aceste informatii.
 
Articolul46 - In materia contenciosului administrativ si contraventional, precum si in alte cauze in care exista un interes public, reprezentantii mass-media pot consulta, la cerere, dosarele si pot obtine fotocopii din acestea. Prin raportare la prevederile articolului 45,consultarea dosarelor si eliberarea de fotocòpii ale actelor si hotararilor din celelalte dosare sunt limitate, solicitarile reprezentantilor           mass-media fiind evaluate cu mai multa exigenta.
 
Articolul47 - Solicitarile privind comunicarea de informatii, consultarea dosarelor, eliberarea de fotocopii din acestea si accesul in sedintele de judecata se solutioneaza conform procedurii reglementate prin prezentul ghid pentru procesul penal, cu adaptarea la specificul procesului civil. In situatia cauzelor solutionate irevocabil cererile de consultare a dosarului si eliberare de fotocopii din acesta se aproba de purtatorul de cuvant, cu consultarea presedintelui instantei la care dosarul este arhivat.
 
Articolul48 - Nu pot fi eliberate reprezentantilor mass-media fotocòpii sau extrase din actele si hotararile avand obiectele mentionate la art. 6 lit. b), c) si d) din dispozitivul Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 308 din 5 martie 2009 privind derularea proiectului Jurindex[16].
 
Capitolul IV. DISPOZITII FINALE
 
Articolul49  - Recomandarile din prezentulGhidse valorifica in: 
 
·          fisele postului aferente personalului din cadrul structurilor de comunicare si a purtatorului de cuvant,  prin individualizarea atributiilor specifice in domeniul informarii publice si relatiilor cu presa;
 
·          instructiunile si procedurile de lucru interne ale structurilor de comunicare  din cadrul CSM, instantelor si parchetelor.
 
Articolul50 - Prezentul Ghid intra in vigoare in termen de 15 zile de la data aprobarii sale prin Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, data de la care se abroga Hotararea Plenului CSM nr. 277 din 13.04.2006, de aprobare a Ghidului de bune practici pentru cooperarea intre instante, parchetele de pe langa acestea si mass-media si Hotararea Plenului CSM nr. 542 din 5 iunie 2008, de aprobare a Ghidului de bune practici pentru cooperarea intre purtatorul de cuvant al CSM, omologii acestuia de la instantele si parchetele de pe langa acestea si mass-media.
 
Articolul51 - Prezentul Ghid se publica pe site-ul CSM si se comunica instantelor, parchetelor si  institutiilor de presa din Romania.
 
 
[1]Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass Media, Biroul de informare si relatii publice, Biroul de informare publica si relatii cu mass-media, Biroul de informare publica si relatii cu presa.
 
[2]Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de ordine interioara al parchetelor aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 529/2007.
 
[3]Codul de Procedura Penala, Codul de Procedura Civila.
 
[4]Este greu de acceptat existenta unui interes legitim de a obtine inscrisuri disparate, care, scoase astfel din ansamblul probatoriului administrat, pot crea aparente care sa prejudicieze interesul anchetei si drepturile persoanelor implicate in aceste proceduri.
 
[5]Nu exista o violare a prezumtiei de nevinovatie a inculpatului prin transmiterea actului de acuzare catre presa. Actul de acuzare sau un extras din rechizitoriu care cuprinde, enumerarea infractiunilor care stau la baza acuzatiei, descrierea faptelor si a derularii anchetei, precum si acuzatia reprezinta o comunicare destinata informarii publicului, prin intermediul presei cu privire la derularea unei afaceri intens mediatizate (CEDO, cauza Pandy versus Belgia, 5 iulie 2005, 13583/02).
 
[6]Tradarea (art. 155 C.p.), tradarea prin ajutarea inamicului (art. 156 C.p.), tradare prin transmitere de secrete (art. 157 C.p.), actiunile dusmanoase contra statului (art. 158 C.p.), atentatul care pune in pericol securitatea statului (art. 160 C.p.), atentatul contra unei colectivitati (art. 161 C.p.), subminarea puterii de stat (art. 162 C.p.), actele de diversiune (art. 163 C.p.), subminarea economiei nationale (art. 165 C.p.), propaganda in favoarea statului totalitar (art. 166 C.p.), actiuni impotriva ordinii constitutionale (art. 1661 C.p.), complotul (art. 167 C.p.), compromiterea unor interese de stat (art. 168 C.p.), comunicarea de informatii false (art. 168 C.p.), divulgarea secretului care pericliteaza securitatea statului (art. 169 C.p.), nedenuntarea (art. 170 C.p.), infractiuni contra unui stat strain (art. 171 C.p.), violul (art. 197 C.p.), actul sexual cu un minor (art. 198 C.p.), perversiunea sexuala (art. 201 C.p.), incestul (art. 203 C.p.), hartuirea sexuala (art. 2031 C.p.), contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit (art. 309 C.p), cerere privind interceptari si inregistrari audio-video (art. 911 si urmatoarele C.p.p.), cerere privind efectuarea de perchezitii (art. 100 si urmatoarele C.p.p.), luarea masurii obligatorii la tratament medical (art. 113 C.p. si art. 162 C.p.p.), luarea masurii internarii medicale (art. 114 C.p. si art. 162 C.p.p.), inlocuirea tratamentului medical (art. 431 C.p.p.), inlocuirea sau incetarea internarii medicale (art. 434 C.p.p.), sustragerea de la tratament medical (art. 3091 C.p.), internarea medicala, obligarea la tratament medical, rele tratamente aplicate minorului (art. 306 C.p.), pornografia infantila (art. 18 din Legea nr. 678/2001), infractiuni privind adoptia (O.U.G nr. 25/1997).
 
[7]Libertatea de exprimare este reglementata de articolul 10 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
 
[8]Potrivit articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului: "accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei  si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia, in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o  impun sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta, atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei”. In principiu, este vorba despre aceleasi fundamente pentru care poate fi restrictionata libertatea de exprimare, in conformitatecuprevederile art. 10 din Conventie, textul operand insa cu notiunile de "autoritatea si impartialitatea sistemului judiciar”.
 
[9]Factori ce pot juca un rol in decizia de a restrictiona sau interzice accesul in sala de judecata sunt: dreptul partilor din proces la respectarea vietii private si de familie; pastrarea ordinii publice in instanta; securitatea nationala; natura cauzei judecate (litigiu penal, civil sau administrativ); dreptul la un proces echitabil; prezumtia de nevinovatie; influentarea partilor prin prezenta mass-media, in mod special a presei audiovizuale; interesul functionarii normale a justitiei; autoritatea, independenta si impartialitatea judecatorului.
 
[10]Potrivit articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului: "accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei  si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia, in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o  impun sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta, atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei”. In principiu, este vorba despre aceleasi fundamente pentru care poate fi restrictionata libertatea de exprimare, in conformitatecuprevederile art. 10 din Conventie, textul operand insa cu notiunile de "autoritatea si impartialitatea sistemului judiciar”.
 
[11]Principiul de baza in dreptul penal este ca o persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva (prezumtia de nevinovatie). Daca inregistrarile din timpul sedintei de judecata din care poate rezulta identitatea acuzatului circula liber inainte ca o condamnare sa fie pronuntata, acest fapt ar anticipa asupra hotararii care se va pronunta. Exista riscul ca, in situatia in care instanta a dispus o solutie de achitare, persoana implicata sa fi fost deja condamnata de catre opinia publica, in baza imaginilor transmise de mass-media. Prin urmare, si in aceasta faza se aplica dreptul la un proces echitabil.
 
[12]In general, acestea ofera cu ocazia audierii detalii de natura strict personala. De aceea, in vederea protejarii vietii private si de familie a victimelor infractiunilor, nu pot fi realizate inregistrari in care acestea apar impotriva vointei lor.
 
[13]Publicul trebuie sa poata participa la sedinta de judecata fara a avea preocuparea ca va fi filmat. Daca persoane din public doresc sa discute cu presa, o pot face in afara cladirii instantei.
 
[14]Se impune o astfel de restrictie deoarece este posibil ca sedinta de judecata sa fie declarata nepublica, indepartandu-se astfel riscul afectarii desfasurarii normale a intregii procedurii .
 
[15]Tradarea (art. 155 C.p.), tradarea prin ajutarea inamicului (art. 156 C.p.), tradare prin transmitere de secrete (art. 157 C.p.), actiunile dusmanoase contra statului (art. 158 C.p.), atentatul care pune in pericol securitatea statului (art. 160 C.p.), atentatul contra unei colectivitati (art. 161 C.p.), subminarea puterii de stat (art. 162 C.p.), actele de diversiune (art. 163 C.p.), subminarea economiei nationale (art. 165 C.p.), propaganda in favoarea statului totalitar (art. 166 C.p.), actiuni impotriva ordinii constitutionale (art. 1661 C.p.), complotul (art. 167 C.p.), compromiterea unor interese de stat (art. 168 C.p.), comunicarea de informatii false (art. 168 C.p.), divulgarea secretului care pericliteaza securitatea statului (art. 169 C.p.), nedenuntarea (art. 170 C.p.), infractiuni contra unui stat strain (art. 171 C.p.), violul (art. 197 C.p.), actul sexual cu un minor (art. 198 C.p.), perversiunea sexuala (art. 201 C.p.), incestul (art. 203 C.p.), hartuirea sexuala (art. 2031 C.p.), contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit (art. 309 C.p), cerere privind interceptari si inregistrari audio-video (art. 911 si urmatoarele C.p.p.), cerere privind efectuarea de perchezitii (art. 100 si urmatoarele C.p.p.), luarea masurii obligatorii la tratament medical (art. 113 C.p. si art. 162 C.p.p.), luarea masurii internarii medicale (art. 114 C.p. si art. 162 C.p.p.), inlocuirea tratamentului medical (art. 431 C.p.p.), inlocuirea sau incetarea internarii medicale (art. 434 C.p.p.), sustragerea de la tratament medical (art. 3091 C.p.), internarea medicala, obligarea la tratament medical, rele tratamente aplicate minorului (art. 306 C.p.), pornografia infantila (art. 18 din Legea nr. 678/2001), infractiuni privind adoptia (O.U.G nr. 25/1997)
 
[16]Adoptie, contestare paternitate, contestare recunoastere paternitate, deschidere procedura adoptie, divort prin acord, divort, dezvaluirea identitatii parintilor firesti, nulitate casatorie, plasament de urgenta, prelungire incredintare pentru adoptie, recunoastere paternitate, revocare incredintare pentru adoptie, stabilire domiciliu minor, stabilire paternitate, tagada paternitate, civil – punere sub interdictie; proprietate intelectuala – brevete de inventii.
 

Cuvinte cheie:
 
ALTE TITLURI
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.magistrati.ro se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor.
© Copyright SC Avocatura.com SRL 2005-2021 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2011-2021