HOME | JUDECATORI | PROCURORI | C.S.M | JURINDEX | INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE | MINISTERUL JUSTITIEI | CURTEA CONSTITUTIONALA
15.02.2013 | Magistrati.ro
NCPC intra in vigoare de vineri, 15 februarie 2013
facebook   yahoo   printeaza    
Noul Cod de procedura civila, legea privind degrevarea instantelor si sedinta de informare privind medierea, in vigoare incepand de vineri, 15 februarie
Noul Cod de procedura civila, legea privind degrevarea instantelor si sedinta de informare privind medierea intra in vigoare incepand de vineri, 15 februarie 2013.

Noul Cod de Procedura Civila

NCPC, prin care se urmareste asigurarea celeritatii solutionarii cauzelor, concomitent cu imbunatatirea calitatii actului de justitie, intra in vigoare astazi, la aproape patru ani si jumatate de cand proiectul sau a fost aprobat de executiv si prezentat de Ministerul Justitiei ca oportunitate pentru accelerarea judecatilor, simplificarea procedurilor, unificarea jurisprudentei si reducerea costurilor proceselor pentru justitiabili si pentru stat, dorind a fi un cadru legislativ modern, adaptat asteptarilor sociale si necesitatii cresterii calitatii acestui serviciu public.

Scopul esential al noului cod este ,,crearea in materia procesului civil a unui cadru legislativ modern care sa raspunda pe deplin imperativelor functionarii unei justitii moderne, adaptate asteptarilor sociale, precum si necesitatii cresterii calitatii acestui serviciu public", dupa cum se arata in expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Solutiile legislative din noul cod vizeaza astfel asigurarea celeritatii solutionarii cauzelor, concomitent cu imbunatatirea calitatii actului de justitie.

Totodata, in scopul degrevarii instantelor de judecata, ceea ce ar avea consecinte nemijlocite asupra duratei de desfasurarea a procedurilor judiciare, codul prevede in sarcina judecatorului obligatia de a indruma partile din proces spre folosirea procedurii medierii, ca mijloc alternativ de solutionare a litigiilor, pe durata desfasurarii acestei proceduri judecata fiind suspendata.

Potrivit initiatorilor, dispozitiile noului Cod de procedura civila urmaresc sa raspunda unor deziderate actuale, precum accesul justitiabililor la mijloace si forme procedurale mai simple si accesibile si accelerarea procedurii, inclusiv in faza executarii silite.

In egala masura, actul normativ raspunde si exigentelor de previzibilitate a procedurilor judiciare decurgand din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si, implicit, din cele statuate in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg.

Pentru asigurarea pe viitor a previzibilitatii normei de procedura civila si evitarea unor evenimente legislative care sa surprinda sau sa genereze confuzii atat in randul justitiabililor, cat si al judecatorilor, noul Cod de procedura civila contine dispozitii normative clare referitoare la aplicarea legii de procedura, inlocuind principiul actual al aplicarii imediate a noii norme procedurale cu acela potrivit caruia dispozitiile noii legi de procedura civila se aplica numai pentru procesele si executarile silite incepute dupa intrarea in vigoare a acesteia. Principiul este detaliat prin cateva dispozitii univoce referitoare la legea aplicabila in caz de casare cu trimitere, in cazul administrarii probelor si in cazul exercitarii cailor de atac, situatii in care legea veche supravietuieste alaturi de legea noua, ramanand sub imperiul ei cauzele aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a legii noi.

Codul contine, totodata, si prevederi referitoare la teritorialitatea legii de procedura.

Initial, Guvernul a propus, in proiectul de lege pentru punere in aplicare a Codului de procedura civila, ca acesta sa intre in vigoare la 1 iunie 2012, insa data a fost modificata pentru 1 septembrie 2012, apoi pentru 1 februarie 2013 si ulterior pentru 15 februarie 2013, motivat de necesitatea pregatirii corespunzatoare sub toate aspectele: asigurarea fondurilor necesare, a resurselor umane, a infrastructurii si asimilarea noilor prevederi de catre profesionistii dreptului.

Noul Cod de procedura civila, elaborat de Ministerul Justitiei, a fost aprobat de Guvern in 24 noiembrie 2008 si a fost adoptat de Parlament prin Legea nr 134/2010 si potrivit initiatorului are peste 1.000 de articole, reprezinta un proiect nou si nu o modificare a actualului cod, iar activitatea pentru redactarea lui a inceput inca din 2006.

Legea privind degrevarea instantelor judecatoresti

Tot vineri intra in vigoare si Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial la inceputul saptamanii.

Legea privind degrevarea instantelor judecatoresti este o conditie esentiala pentru intrarea in vigoare a noului Cod de Procedura Civila. Prin aceasta lege se amana, pana la data de 1 ianuarie 2016, intrarea in vigoare a unor dispozitii cuprinse in noul Cod de procedura civila. Astfel, dispozitiile privitoare la cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului in camera de consiliu vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2016, adica la trei ani de la intrarea in vigoare a noului cod de procedura civila.

Astfel, potrivit actului normativ publicat astazi in Monitorul Oficial, in procesele pornite incepand cu data de 15 februarie 2013 (data intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, n.r.) si pana la data de 31 decembrie 2015, cercetarea procesului, si, dupa caz, dezbaterea fondului urmeaza a se desfasura in sedinta publica. 

In plus, in perioada 15 februarie 2013 – 31 decembrie 2015, hotararile pronuntate asupra cererilor evaluabile in bani in valoare de pana la 1.000.000 de lei inclusiv nu vor fi susceptibile de a fi atacate cu recurs.

O alta reglementare stabilita de actul normativ este obligativitatea desfasurarii procedurii scrise in caile de atac de catre instanta de control judiciar. 

Potrivit Ministerului Justitiei, in perioada imediat urmatoare intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, instantele de fond vor judeca dosarele aflate deja pe rol, concomitent cu procedura scrisa si cercetarea judecatoreasca desfasurata in camera de consiliu si vor realiza, totodata, si procedura scrisa in caile de atac. In concluzie, efectuarea concomitenta a acestor activitati ar putea afecta principiul accelerarii solutionarii cauzelor, avut in vedere de noul Cod de procedura civila.

Sedinta de informare privind medierea

Tot vineri, alaturi de noul Cod de procedura civila si legea privind degrevarea instantelor, intra in vigoare si sedinta de informare privind medierea. Astfel, incepand cu acest an, cei care vor sa inceapa un proces vor putea face acest lucru doar daca participa, in prealabil, la o sedinta de informare privind medierea.

Legea nr. 115/2012, in vigoare din vara anului 2012, a modificat Legea medierii, instituind, printre altele, obligatia de a participa la o sedinta de informare privind medierea, ca procedura prealabila instantei de judecata. Concret, in actul normativ se arata, la art. 601, ca ,,in litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de solutionare a conflictelor, partile si/sau partea interesata, dupa caz, sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii". Prevederea urma sa intre in vigoare in sase luni de la publicarea Legii nr. 115/2012 in Monitorul Oficial (9 iulie, n.r.), adica in 9 ianuarie 2013.

Totusi, acest termen a fost prorogat de Guvern, dupa ce un act normativ care stabileste ca sedinta de informare privind medierea va deveni obligatorie din 15 februarie a intrat vigoare. Este vorba despre Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 4/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie, in care se precizeaza ca dispozitiile art. 601 vor intra in vigoare in aceeasi zi cu noul Cod de procedura civila, adica 15 februarie.

Acest lucru inseamna ca, incepand de vineri, se instituie obligatia legala pentru parti ca, anterior declansarii unei actiuni in instanta sau pana la termenul dat de instanta in acest sens, sa se prezinte la mediator in vederea informarii cu privire la posibilitatea solutionarii diferendelor pe calea medierii, adica prin dialog si negociere.

Insa nu toate cauzele sunt susceptibile de a fi solutionate prin mediere. Concret, potrivit art. 601 din Legea nr. 115/2012, procedura prealabila instantei de judecata va fi obligatorie:

1). in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;

2). in materia dreptului familiei (neintelegerile care tin de continuarea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor sau orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii);

3). in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;

4). in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;

5). in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;

6). in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedurile prevazute la art. 999-1018 din Codul de procedura civila;

7). in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

Potrivit Legii nr. 115/2012, in sedinta de informare privind medierea mediatorul explica partilor scopul, limitele si efectele medierii, precum si avantajele acestei proceduri. Sedinta de informare este gratuita, dupa cum se precizeaza si in Legea medierii: ,,Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii anterior incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu".

Conform legii, dovada participarii la sedinta de informare se va face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Pe de alta pare, in cazul in care una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei.

Dupa aceasta sedinta de informare, urmeaza fie procedura propriu-zisa de mediere (semnarea acordului de mediere intre parti si mediator, urmata de derularea propriu-zisa a procedurii), fie sesizarea instantei de judecata de catre reclamant. Totusi, nimic nu impiedica partile sa incerce si alte forme de solutionare amiabila (de la simpla negociere informala, pana la alte metode alternative de solutionare a disputelor) si sa incerce, astfel, evitarea solutionarii pricinii lor de catre instanta de judecata.

Conform OUG nr. 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cei care vor sa inceapa un proces sunt obligati sa participe la sedinta de informare, in caz contrar cererea lor de chemare in judecata fiind respinsa.

,,Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop (...)", se arata in textul OUG nr. 90/2012.

Pe de alta parte insa, OUG nr. 4/2013 prevede ca dispozitiile OUG nr. 90/2012 referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii se aplica numai proceselor incepute dupa data de 1 august 2013.

,,Art. III. - Dispozitiile art. 2 alin. (12) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata, se aplica numai proceselor incepute dupa data de 1 august 2013”.

Ceea ce inseamna ca, in perioada 15 februarie – 1 august, cererile de chemare in judecata nu vor fi respinse in caz de neparticipare la sedinta de informare. Totusi, vor exista sanctiuni pentru justitiabilii care nu se prezinta la sedinta. Mai exact, pana la 1 august 2013 se vor aplica numai dispozitiile art.187 alin.1 pct.1 lit. f) din Noul Cod de Procedura Civila, prin care instanta va putea aplica o amenda de la 100 lei la 1000 lei pentru sanctionarea refuzului partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii.

In 30 ianuarie, Guvernul a stablit, printr-o ordonanta de urgenta, ca termenele pentru intrarea in vigoare a sedintelor de informare despre mediere in cauze civile sa fie 15 februarie, odata cu intrarea in vigoare a Codului de Procedura Civila, cel al sedintelor de informare despre mediere in cauze penale este data de intrare in vigoare a noului cod, iar pentru sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata in cazul neindeplinirii de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea termenul este 1 august 2013.

Ordonanta mai prevede ca articolul din Codul de procedura civila care oferea posibilitatea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) sau asociatiilor de protectie a consumatorilor sa denunte in instanta clauzele abuzive si sa le elimine din toate contractele de prestari servicii, inclusiv credite bancare, a fost amanat pana la 1 iulie 2013.


Cuvinte cheie: noul cod de procedura civila, legea privind degrevarea instantelor, sedinta de informare privind medierea, vigoare
 
ALTE TITLURI
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.magistrati.ro se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor.
© Copyright SC Avocatura.com SRL 2005-2021 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2011-2021