HOME | JUDECATORI | PROCURORI | C.S.M | JURINDEX | INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE | MINISTERUL JUSTITIEI | CURTEA CONSTITUTIONALA
avocati mediatori executori lichidatori notari publici portalul Instantelor contact
21.06.2013 | Rodica BULIGA
Vor fi introduse si taxe de timbru diferentiate in functie de calea de atac a apelului sau a recursului, iar in cazul recursului - in functie de motivele de recurs invocate
facebook   yahoo   printeaza    
Sumele achitate ca taxe judiciare de timbru vor creste si de 25 de ori. Vor fi si taxe noi (I)
Cuantumul sumelor achitate ca taxe judiciare de timbru va fi majorat in unele cazuri si de 25 de ori. Timbrul judiciar va fi eliminat, urmand sa fie introdusa, insa, si obligativitatea achitarii taxelor de timbru pentru unele categorii de cereri care in prezent sunt scutite de la plata.

 

Modificarile rezulta dintr-un proiect de ordonanta de urgenta obtinut de Mediafax si care schimba, in forma actuala, intregul sistem actual al taxelor judiciare de timbru.

Astfel, printre principalele aspecte de noutate cuprinse in proiect sunt eliminarea timbrului judiciar si actualizarea cuantumului sumelor care se vor achita cu titlu de taxa de timbru. Astfel, in privinta cererilor evaluabile in bani se constata o micsorare a cuantumului fix al taxelor, dar o majorare a cuantumului procentului aplicabil valorii cererii de chemare in judecata, precum si o majorare semnificativa a unor taxe de timbru.

De exemplu, suma de plata va creste de la 4 lei, in prezent, la 100 de lei pentru taxele privind cererile de recuzare in materie civila, de la 39 lei la 200 lei pentru cererea de divort (intemeiata pe dispozitiile articolului 373, lit a din Codul de procedura civila), respectiv 100 lei (pentru cererea de divort intemeiata pe dispozitiile art. 373, lit. b) si c), de la 39 lei la 100 lei pentru actiunile formulate in domeniul dreptului de autor si de inventator si de la 10 lei la 50 lei pentru cererile de suspendare a executarii silite.

In acelasi timp, va fi introdusa obligativitatea achitarii taxelor de timbru pentru cereri care in prezent sunt scutite de la plata, precum cele pentru actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice, care vor fi taxate cu 100 lei. In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate va fi de asemenea taxata, cu 20 lei.

Plati diferentiatein functie de calea de atac a apelului sau a recursului

Totodata, conform proiectului, vor fi introduse si taxe de timbru diferentiate in functie de calea de atac a apelului sau a recursului, iar in cazul recursului - in functie de motivele de recurs invocate.

Un alt element de noutate va fi restituirea taxei judiciare de timbru, total sau partial, in anumite situatii, precum atunci cand actiunea sau cererea ramane fara obiect in cursul procesului, cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva, cand in procesul de divort partile au renuntat la judecata ori s-au impacat, precum si cand probele au fost administrate de catre avocati sau consilieri juridici. Dreptul de a solicita restituirea va putea fi exercitat in termen de un an.

In acelasi timp, va fi modificata si destinatia sumelor provenite din taxele judiciare de timbru, 50% urmand sa fie varsate la bugetul statului si repartizati si catre bugetul Ministerului Justitiei. Din impozitul pe veniturile avocatilor, notarilor publici, executorilor judecatoresti, o cota de 75% va fi distribuita tot catre catre Ministerul Justitiei, precum si catre Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitte si Parchetuli de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Argumentul invocat de autoritati: taxele ramasesera la nivelul stabilit in 1997

Argumentul invocat de autoritati pentru toate aceste schimbari este acela ca taxele judiciare de timbru au ramas in principal la nivelul stabilit in anul 1997, actualizat in anul 2010 prin aplicarea indicelui de inflatie, iar sistemul de taxare trebuie sa permita inclusiv acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii si asigurarea logisticii necesare punerii in aplicare a noilor prevederi legale, cu un echilibru "corespunzator” intre eforturile bugetare de asigurare a unui serviciu public calitativ si "obligatia cetateanului care foloseste acest serviciu de a contribui la sustinerea costurilor”, neadoptarea in regim de urgenta a acestor masuri urmand sa conduca la conservarea unui sistem de taxare "neadecvat”, cu consecinte negative pe planul situatiei justitiabililor si al nevoilor acute ale sistemului judiciar, se arata in documentul citat.

Conform proiectului obtinut de Mediafax, actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, pana la valoarea de 500 lei vor fi taxate cu 8 %, dar nu mai putin de 20 lei, cele cu valoarea intre 501 lei si 5.000 lei vor fi taxate cu 40 lei + 7 % pentru ce depaseste 500 lei, cele cu valoarea intre 5001 lei si 25.000 lei vor fi taxate cu 355 + 5% pentru ce depaseste 5000 lei, cele cu valoarea intre 25.001 lei si 50.000 lei vor fi taxate cu 1.355 lei + 3 % pentru ce depaseste 25.000 lei, cele cu valoarea intre 50.001 lei si 250.000 lei vor fi taxate cu 2105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei, iar cele cu valoarea peste 250.000 lei vor fi taxate cu 6105 lei + 1% pentru ce depaseste 200.000 lei.

Vor fi taxate si actiuni prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora. In cazul actiunilor posesorii, taxa judiciara de timbru va fi calculata la o valoare care se stabileste la 20% din valoarea bunului a carui posesie se solicita. Taxa judiciara de timbru pentru actiunile care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate va fi calculata la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului asupra caruia poarta dezmembramantul. In cazul cererilor care au ca obiect servituti, taxa judiciara de timbru se calculeaza prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra caruia se solicita constituirea servitutii.

In ceea ce priveste cererile in materia partajului judiciar, cele pentru stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar vor fi taxate cu 50 lei pentru fiecare coproprietar, cele pentru creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna, vor fi taxate cu 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita, cererea de raport va fi taxata cu 3 % din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita, cererea de reductiune a liberalitatilor excesive va fi taxata cu 3 % din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor. Daca cererile in materia partajului judiciar se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta vor fi timbrate cu o singura taxa, de 5% din valoarea masei partajabile.

Cererile de valoare redusa, solutionate potrivit procedurii speciale din Codul de procedura civila, vor fi taxate cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 2.000 lei, si cu 200 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 2.000 lei. Cererile privind ordonanta de plata vor fi taxate cu 200 lei, iar cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept vor fi taxate cu 100 lei.

Cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala, cand sunt neevaluabile in bani, vor fi taxate cu 20 lei. Cand cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala este evaluabila in bani, aceasta vor fi taxate cu 50 lei, daca valoarea acesteia nu depaseste 2.000 lei, si cu 200 lei, daca valoarea ei depaseste 2.000 lei.

Actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice vor fi taxate cu 100 lei.Tot cu 100 lei vor fi taxate cererile pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial, cererile in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial, cererile care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani, si actiunile in granituire. In ipoteza in care prin aceeasi cerere se revendica si o portiune de teren, la taxa judiciara de timbru stabilita pentru actiunea in granituire se va adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate.

Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, va fi taxata cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei. Cererile de recuzare in materie civila, pentru fiecare participant la proces pentru care se solicita recuzarea, vor fi taxate cu 100 lei, cererile de stramutare in materie civila vor fi taxate cu100 lei, cererile de repunere in termen vor fi taxate cu 20 lei, cererile de perimare vor fi taxate cu 20 lei si cererile de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile vor fi taxate 20 lei. 

Cererile de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecate vor fi taxate cu 20 lei, cererile pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor, vor fi taxate cu 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata, cererile pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute vor fi taxate cu 50 lei, cererile pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cand sunt efectuate de catre instanta, vor fi taxate cu 0,20 lei/pagina, cererile pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie, vor fi taxate cu 1 leu/pagina, cererile pentru eliberarea oricaror alte certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora, vor fi taxate cu 1 leu/pagina, iar cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive, vor fi taxate cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

 

 


Cuvinte cheie: taxe judiciare de timbru, modificari, ordonanta de urgenta, cuantum, majorari
 
ALTE TITLURI
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca sunteti de acord cu Termenii si Conditiile impuse de SC CND LEGALIS SRL. Preluarea si reproducerea informatiilor si imaginilor publicate pe site-ul www.magistrati.ro se poate face doar cu respectarea Termenilor si Conditiilor.
© Copyright SC Avocatura.com SRL 2005-2020 ©   Copyright SC CND LEGALIS SRL 2011-2020